Azokban az országokban, amelyek nem részesei az Apostille Egyezménynek, a konzul diplomáciai felülhitelesítéssel látja el a külföldi közokiratot. Az Apostille Egyezményben részes államok listája a https://www.hcch.net/en/home oldalon található meg.

Etióp közokiratok esetében szükség van a diplomáciaifelülhitelesítésre.

A diplomáciai felülhitelesítést a konzul az okiraton elhelyezett, vagy ahhoz hozzáfűzött záradék formájában állítja ki, ez a záradék azt tanúsítja, hogy az okiraton szereplő bélyegző és aláírás valódi, és megegyezik a külképviselet birtokában lévő bélyegző- és aláírás mintával. A konzul által végzett diplomáciai felülhitelesítésre akkor kerülhet sor, ha az okiratot ellátták a külföldi állam saját joga által meghatározott szerv (esetleg több szerv) közbenső felülhitelesítésével. Az általános gyakorlat szerint a közbenső felülhitelesítést (ha több ilyen közbenső felülhitelesítés szükséges, akkor az utolsó felülhitelesítést) a külföldi állam külügyminisztériuma állítja ki, a magyar konzul ezt az aláírást és bélyegzőt látja el diplomáciai felülhitelesítéssel.

Amennyiben az okiraton szereplő bélyegző, aláírás valódiságával, vagy akár magának az okiratnak a valódiságával kapcsolatban kétség merül fel, a diplomáciai felülhitelesítést a konzul megtagadja.

Előzetes időpontfoglalás szükséges a kérelem benyújtásához, ezért kérjük foglaljon időpontot az alábbi linken:

Online időpontfoglalás konzuli ügyintézésre

Az eljárás díja 1406 ETB dokumentumonként.

Diplomáciai felülhitelesítéssel kapcsolatos részletes információk a Konzuli Szolgálat honlapján >>>