Házasságkötés külföldön

A házasságkötés szabályai országonként változnak, ezért aki külföldön tervez házasságot kötni, az adott ország hatóságaitól kaphat pontos tájékoztatást a feltételekről, a szükséges dokumentumokról és azok formai követelményeiről (hitelesítés, fordítás). Célszerű megismerkedni a helyi családjogi szabályokkal, szokásokkal, hagyományokkal, melyek jelentősen eltérhetnek az itthoniaktól.

Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarország diplomáciai vagy konzuli képviseletén házasság nem köthető!

Házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat magyarországi anyakönyvezése

Magyar állampolgár külföldön kötött házasságát, valamint külföldön létesített bejegyzett élettársi kapcsolatát Magyarországon is anyakönyveztetni kell.

Az anyakönyvezési kérelem előterjesztéséhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

1. Kérelem nyomtatvány kitöltése.

A kérelem nyomtatványon a házastársaknak nyilatkozni kell a házassági névviselésről, illetve a születendő gyermekek születési családi nevéről is.

2. Csatolandó mellékletek:

 • a magyar állampolgárságot igazoló irat másolata (érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány, honosítási okirat, illetve egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány);
 • a felek érvényes személyazonosító igazolványának vagy érvényes útlevelének másolata;
 • magyar állampolgár fél születési anyakönyvi kivonatának másolata;
 • eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonat, diplomáciai hitelesítéssel ellátva.

  Magyar nyelvű fordítás nem szükséges, amennyiben angol vagy német nyelvű a kivonat, kivéve, ha folyóírással került kitöltésre.

  Diplomáciai felülhitelesítés menete
   
 • házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése előtti családi állapot igazolása: jogerős bontóítélet, amennyiben elvált családi állapotú; halotti anyakönyvi kivonat, amennyiben özvegy családi állapotú a kérelmező. Külföldi okirat esetén diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva.

3. Főszabály szerint mindkét fél személyes jelenléte szükséges a kérelem benyújtásához

4. Előzetes időpont egyeztetés szükséges a kérelem benyújtásához a consular.add[at]mfa.gov.hu címen.

Válás külföldön

Házasság felbontásának magyarországi anyakönyvezése 

Magyar állampolgár külföldön felbontott házasságát, illetve bejegyzett élettársi kapcsolatát Magyarországon is anyakönyvezni kell. 

Az anyakönyvezési kérelem előterjesztéséhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

1. Kérelem nyomtatvány kitöltése

2. Csatolandó mellékletek:

 • a magyar állampolgárságot igazoló irat másolata (érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány, honosítási okirat, illetőleg egy évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány);
 • a házasságkötésről, bejegyzett élettársi kapcsolat felbontásásról kiállított magyar házassági anyakönyvi kivonat;
 • a házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat felbontásásról szóló jogerős külföldi bírósági határozat diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva.

Magyar nyelvű fordítás nem szükséges, amennyiben angol vagy német nyelvű a kivonat, kivéve, ha folyóírással került kitöltésre.

Diplomáciai felülhitelesítés menete

 • amennyiben a házasság felbontása az Európai Unió területén történt (Dánia kivételével), 2004. május 1. után jogerőre emelkedett bontó ítélet magyarországi bejegyzéséhez szükséges az illetékes bíróság által kibocsátott külön Igazolás csatolása is a Brüsszel II rendelet (2201/2003/EK) I. melléklete szerint. (A rendelet értelmében a határozathozatal helye szerinti EU-tagállam illetékes bírósága vagy hatósága bármely érdekelt fél kérelmére igazolást bocsát ki a rendelet melléklete szerinti formanyomtatványoknak megfelelően). Az igazolás hitelesítésére (Apostille, dipl. felülhitelesítés) nincs szükség. 

Abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság, illetve létesített bejegyzett élettársi kapcsolat korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre, a válás bejegyzésével egyidejűleg erre vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani, ezzel azonban az ügyintézés ideje értelemszerűen meghosszabbodik és a csatolandó iratok köre is változik (pl. mellékelni kell a külföldi házassági anyakönyvi kivonatot is).

3. Előzetes időpont egyeztetés szükséges a kérelem benyújtásához a consular.add[at]mfa.gov.hu címen.