Magyar állampolgár gyermeke a törvény erejénél fogva a születésével magyar állampolgár lesz, függetlenül a születés helyétől. A külföldön történt születést Magyarországon is anyakönyveztetni szükséges. 

* * *

Születés magyarországi anyakönyvezése

Az anyakönyvezési kérelem előterjesztéséhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

1. Kérelem nyomtatvány kitöltése

2. Csatolandó mellékletek:

 • eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonat, diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva.

  Magyar nyelvű fordítás nem szükséges, amennyiben angol vagy német nyelvű a kivonat, kivéve, ha folyóírással került kitöltésre.

  Diplomáciai felülhitelesítés menete
   
 • magyar állampolgár szülő(k) állampolgárságot igazoló iratának másolata (érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány, honosítási okirat, illetve három évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány);
 • külföldi állampolgárságú szülő állampolgárságot igazoló okmányának másolata (érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány);
 • magyar házassági anyakönyvi kivonat másolata (ha a szülők házasságukat Magyarországon kötötték, vagy hazailag anyakönyveztették). Ha a szülők külföldön kötött házasságukat Magyarországon nem anyakönyveztették, egyúttal azt is kérelmezni kell. Lásd: Házasság külföldön
 • ha a gyermek vonatkozásában betöltetlen az apai jogállás, akkor teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot, amit – jogszabályban meghatározott feltételek mellett – a konzul előtt is meg lehet tenni. Lásd: Apai elismerő nyilatkozat
 • szülők születési anyakönyvi kivonata

3. Főszabály szerint mindkét szülő személyes jelenléte szükséges a kérelem benyújtásához

4. Előzetes időpont egyeztetés szükséges a kérelem benyújtásához a mission.add[at]mfa.gov.hu címen.